CEPHA gebruikt uiteraard de vragenlijsten over professionele interesses en de klassieke tests naar de intellectuele vaardigheden en de persoonlijkheidsdiagnose. Het vergelijkt de verkregen resultaten met deze die verkregen worden aan de hand van andere diagnostische methodes en daardoor is de morfo-semiologische methode origineel en doeltreffend.

  • M. Reuchlin, La Psychologie différentielle, PUF, 1969.
  • H. Chauchat, L’Enquête en psycho-sociologie, 1985.
  • P. Dickes, J. Tournois, A. Flieller, et J.-L. Kop, La Psychométrie, PUF, Paris, 1994.
  • C. Duflot, L’Expertise psychologique : procédures et méthodes, Dunod, 1999 (ISBN 210004222X).
  • D. Laveault et J. Grégoire, Introduction aux théories des tests en psychologie et en sciences de l’éducation (2e éd.), De Boeck Université, Bruxelles, 2002, 377 p
  • Keith E. Stanovich : What Intelligence Tests Miss – The Psychology of Rational Thought – 2010