CEPHA ® aan de hand van het logo…

We hebben ons centrum de naam CEPHA® gegeven naar analogie met de Griekse etymologie KEPHALE, het hoofd.

CEPHA

Het hoofd is inderdaad de plek van ons lichaam dat de rijkdom bezit die het meest kenmerkend is voor de Mens: zijn hersenen.

We denken dat de vorm en de osteo-musculaire structuur van ons hoofd een erg interessant onderzoeksveld kan zijn om de werking van de hersenen beter te begrijpen en we hebben dit concept ontwikkeld en uitgeoefend onder de naam psycho-morphologie©.

Ons logo bestaat hoofdzakelijk uit twee hoofden bekeken in profiel ‘die elkaar gebruiken’ om een betere wederzijdse kennis te verwerven. Voor ons schuilt de dynamiek van de mens in het profiel van het gezicht. Het doet denken aan de Mens in beweging, in een elan naar de toekomst, in een zoektocht naar meer progressie, in een stap naar…, hier naar de Andere en dus naar zichzelf, binnen de ontdekking die respect heeft voor de verschillen.

Deze relatiesymboliek wordt versterkt door de beweging van de twee betekenisvolle pijlen. Ze stellen de interne dialoog voor tussen onze bewuste wil en onze onbewuste neigingen en de projectie naar buiten toe wanneer we in relatie treden met de anderen. Bij CEPHA® zijn we ervan overtuigd dat het succes van de interpersoonlijke relatie evenredig verloopt met het succes van de interpersoonlijke communicatie.

De morfo-semiologische methode van CEPHA® integreert dus de informatie van de analyse van het gezicht in een geheel van andere informatie die afkomstig is van bewustere uitingen van de bestudeerde personen, zoals het gedrag, de vrijwillige mimiek, de gebaren, het geschrift, de spraak, de gebruikte woordenschat, de educatieve, schoolse en professionele sociale verworvenheden die onthuld worden door het CV…

Het is door deze informatie met elkaar in verband te brengen en door op zoek te gaan naar de verbanden of onsamenhangendheden dat we profielen en vaardigheids- en motivatiebalansen kunnen opstellen die vollediger en authentieker zijn dan de klassieke methodes.

Geen enkel gesprek is ‘eenvormig’ aangezien het de verbanden tussen de verschillende manifestaties en uitdrukkingen van de onderzochte personen wenst te controleren. De gestelde vragen zijn dus anders voor elk gesprek.

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.