Omscholing begeleiding

Omscholing begeleiding – 680 €

  • Drie vragenlijsten die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst online moeten worden ingevuld: vragenlijst over het professionele belang, de sociaal-professionele vragenlijst en de persoonlijkheidsvragenlijst.
  • Een eerste ontmoeting in onze kantoren inclusief: een interview (ongeveer 30 minuten), een reeks bekwaamheids- en motivatietests (ongeveer 2u30) en het maken van foto’s van je gezicht door ons.
  • Ontwikkeling van een gedetailleerd rapport met uw (1) persoonlijke zelfkennisprofiel, (2) de professionele doelstelling en de aanbevolen beroepen, (3) de opleiding en / of middelen die moeten worden ingezet om uw nieuwe doelstelling te bereiken.
  • Een tweede gesprek van 1,5 uur in onze kantoren voor het indienen van uw rapportage en de toelichting op uw reconversieadvies.
Ik wil graag een afspraak maken