Persoonlijk profiel

Persoonlijke beoordeling van zelfkennis – 480 €

  • Twee vragenlijsten die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst online moeten worden ingevuld: sociaal-gezinsvragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst.
  • Een eerste ontmoeting in onze kantoren inclusief: een interview (ongeveer 30 minuten), een reeks bekwaamheids- en motivatietests (ongeveer 2u30) en het maken van foto’s van je gezicht door ons.
  • Opstellen van een gedetailleerd rapport inclusief uw persoonlijk zelfkennisprofiel; vergelijking tussen uw visie op uzelf en onze analyse.
  • Een tweede gesprek van 1,5 uur in onze kantoren voor het indienen van uw melding en de toelichting op uw persoonlijk profiel.
Ik wil graag een afspraak maken

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.