Bescherming van de privésfeer

CEPHA engageert zich ertoe

 • op geen enkele manier gegevens met een persoonlijk karakter van zijn klanten te geven, te verkopen of over te dragen aan externe firma’s of instellingen.
 • de persoonlijke gegevens van zijn klanten niet te gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden, behalve in het geval wanneer de klant specifiek aanvaard heeft dat bepaalde informatie aan derden doorgegeven wordt;
 • elke klant maximaal twee keer per jaar in staat te stellen toegang te hebben tot zijn persoonlijke gegevens (en enkel deze) zoals ze voorkomen in de databank van CEPHA en om hun wijziging te eisen. Hiervoor dient deze een geldig identiteitsbewijs voor te leggen;
 • elke klant die dat wenst de mogelijkheid te bieden alle hem betreffende informatie te vernietigen.

Veiligheid

CEPHA zal erg aandachtig zijn voor

 • de actieve bescherming van de onbevoegde toegang tot de persoonlijke gegevens die opgeslagen worden in zijn computers;
 • het gebruik van passende technieken om de overdrachten, de behandeling en de opslag van gegevens maximaal te beveiligen;
 • het periodiek herevalueren van het veiligheidsniveau van zijn systemen.

Algemeen

 • CEPHA besteedt de grootste zorg aan het creëren en updaten van zijn website. CEPHA kan echter de exactheid van de informatie die er zich op bevindt niet garanderen, deze hangt namelijk af van de informatie die ontvangen werd van zijn leveranciers, sponsors, partners en/of klanten.
 • We zien af van elke verantwoordelijkheid betreffende de expliciete, impliciete of verborgen inhoud van de links die verwijzen naar de websites van onze leveranciers, sponsors, partners en andere, alsook de links waarnaar ze zelf verwijzen.
 • De consultants van CEPHA engageren zich ertoe zich te schikken naar de wetten en voorschriften die van kracht zijn in het land van hun kantoor.
 • Elke de Rechtbanken van hun respectievelijke juridische district zullen bevoegd zijn bij een geschil.

U kunt ons een kopie vragen van de informatie die u aanbelangt en waarover wij eventueel kunnen beschikken in onze bestanden. We zullen uw vraag snel via het best passende medium beantwoorden.

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.