Beoordeling van school, academische en professionele begeleiding – 680 €

  • Drie vragenlijsten die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst online moeten worden ingevuld: vragenlijst professionele interesses, sociaal-academische vragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst.
  • Een eerste ontmoeting in onze kantoren inclusief: een interview (ongeveer 30 minuten), een reeks bekwaamheids- en motivatietests (ongeveer 2u30) en het maken van foto’s van je gezicht door ons.
  • Voorbereiding van een gedetailleerd rapport met daarin (1) uw persoonlijke zelfkennisprofiel, (2) de professionele doelstelling en de aanbevolen beroepen, (3) de studies en / of middelen die moeten worden opgezet om uw doel te bereiken.
  • Een tweede gesprek van 1,5 uur in onze kantoren voor het indienen van uw rapport en het toelichten van uw begeleidingsadvies.
Ik wil graag een afspraak maken