3. Biotypologie

Talrijke auteurs, dokters, psychologen of onderzoekers hebben getracht de mens onder te brengen in typologische categorieën. Ondanks hun reducerend aspect kunnen deze classificaties helpen bij bepaalde interpretatieve syntheses.

Continue reading "3. Biotypologie"

7. Psychometrie

CEPHA gebruikt uiteraard de vragenlijsten over professionele interesses en de klassieke tests naar de intellectuele vaardigheden en de persoonlijkheidsdiagnose. Het vergelijkt de verkregen resultaten met deze die verkregen worden aan de hand van andere diagnostische methodes en daardoor is de morfo-semiologische methode origineel en doeltreffend.

Continue reading "7. Psychometrie"