Wat is de meerwaarde van uw methode?

Wat is de meerwaarde van uw methode? 

Onze methode maakt het mogelijk verder te gaan dan het uiterlijk en sneller tot de diepe identiteit te komen met een grotere betrouwbaarheid.

In de klassieke onderzoeksmethodes naar de ‘persoonlijkheid’ gebruikt men bijna uitsluitend vragenlijsten en psychologische tests. We ontkennen het belang ervan niet, want we gebruiken ze zelf ook. Maar volgens ons is het wenselijk de grootste nadelen ervan te vermijden.

Voor wat betreft de vragenlijsten, zelfs wanneer de psychologische kneepjes het mogelijk maken bepaalde tegenstellingen te vinden, zijn het de mensen zelf die de resultaten van hun eindresultaat ‘fabriceren’. Aangezien het bewezen is dat weinig mensen zichzelf echt goed kennen, zijn de resultaten vaak verkeerd. Bepaalde personen zijn vrijwillig in staat zodanig te antwoorden dat ze de resultaten beïnvloeden zoals zij het willen en bijgevolg zijn de verkregen resultaten weerom weinig betrouwbaar.

De psychologische tests voor de vaardigheden en persoonlijkheid dienen ook uiterst omzichtig geïnterpreteerd te worden. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld op de dag van een logicatest niet goed voelt, zullen de resultaten de werkelijke capaciteiten van deze persoon niet weerspiegelen. Vanuit een bepaald standpunt kan ook de waarde van de tests in vraag gesteld worden en er bestaan talrijke studies die aantonen dat bepaalde psychologen ze niet meer willen gebruiken omdat ze hen onvoldoende betrouwbaar vinden zelfs wanneer ze ‘statistisch geldig’ zijn.

De huidige trendy methodes stellen typologische klasseringen voor die ons een beetje simplistisch en sterk vertragend lijken. Niemand behoort ooit volledig tot een ‘prototype’. Wij zijn allemaal het bewijs van ‘metatypes’, dat wil zeggen een combinatie van verschillende types. Maar dan verliezen deze systemen hun belang zelfs wanneer ze ons geruststellen. Het is beter over te stappen op een biodynamische methode zoals de onze. De parameters die wij in aanmerking nemen zijn zo talrijk dat ze een ware verpersoonlijking van onze ‘diagnoses’ mogelijk maken en iedereen toestaan ‘uniek’ te blijven.

Daarom is het noodzakelijk een confrontatiemethode te gebruiken die vertrekt vanuit de minst gecontroleerde zelfexpressie – de osteo-musculaire structuur van het gezicht – en om het gezicht in verband te brengen met de resultaten die voor het overige verkregen worden uit gesprekken, vragenlijsten en tests. Dat is nu net wat we bij CEPHA® doen, zowel bij universitaire en professionele oriëntatie als bij onze evaluatie van kandidaten voor een functie of voor hun functie in een werkorganisatie.