Bien se connaître

Particulieren

Zichzelf beter kennen om bewustere levenskeuzes te maken. BESCHOUW uw toekomst!

Meer lezen

Persoonlijk profiel

Ken uzelve en u zult het universum en de goden kennen!” Socrates

Om gelukkig te zijn, dienen we levenskeuzes te maken die bij ons passen. Daarom is het belangrijk over een goede zelfkennis te beschikken. Slechts weinig mensen kennen zichzelf goed. Velen hebben zich opgesloten in een beeld van zichzelf dat hen toegekend werd. Sommigen belemmeren hun ontwikkeling omdat ze aanvaard hebben zich het etiket dat hen toegekend werd te laten opkleven.

CEPHA ® heeft een methodologie op punt gesteld die het mogelijk maakt mensen te duidelijk te maken wie ze in het diepst van hun wezen zijn. Het woord ‘persoonlijkheid’ (‘sociaal masker’ – ‘persona’ is de Latijnse vertaling van het Oudgriekse woord ‘hypocritos’) volstaat niet meer om het resultaat van onze analyse te definiëren.

Meer weten

Schoolkeuze, hogere studiekeuze of beroepskeuze

  • Je bent klaar met een studiecyclus en je wil later een beroep uitoefenen dat goed bij je past?
  • Je weet niet welke optie te kiezen, welke studie te aan te vatten, welk beroep voor te bereiden?
  • Je weet reeds wat je later wil doen, maar je vraagt je af of het hier niet om een tijdelijke bevlieging gaat?
  • Bots je op moeilijkheden? Weet je niet hoe je ze moet oplossen of hoe je je moet heroriënteren?

We stellen je verschillende formules voor om je te helpen bij het maken van een doeltreffende keuze voor school, hogere studie of beroep.

Meer weten

Professionele omscholing

  • U wenst een job te vinden die beantwoordt aan uw wens van persoonlijke verwezenlijking
  • Wordt u beperkt door het gebrek aan opportuniteiten in uw job?
  • Voelt u zich niet op uw gemak in uw werkomgeving?
  • Heeft u een burn-out gehad en wenst u opnieuw te beginnen met een goede basis?

Cepha kan u doeltreffend helpen bij uw professionele omscholing.

Meer weten

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.