Omschrijving

  • U wenst een job te vinden die beantwoordt aan uw wens van persoonlijke verwezenlijking
  • Wordt u beperkt door het gebrek aan opportuniteiten in uw job
  • Voelt u zich niet op uw gemak in uw werkomgeving
  • Heeft u een burn-out gehad en wenst u opnieuw te beginnen met een goede basis?

Cepha kan u doeltreffend helpen bij uw professionele omscholing.

Procedure

  • Stap 1: Socio-professionele vragenlijst

Nadat u uw online aanvraag heeft ingediend, zal een CEPHA®-consultant contact met u opnemen via e-mail om u uit te nodigen een online socio-professionele vragenlijst in te vullen via ons elektronisch platform (geschatte tijd ongeveer 1 uur). Deze erg uitgebreide vragenlijst heeft als doel een maximum aan informatie over uzelf, uw familie en uw parcours op school, de hogere studies en in het beroepsleven te verzamelen.

  • Stap 2: screening

U komt vervolgens naar onze kantoren voor een bezoek dat ongeveer drie uur duurt voor een screening met inbegrip van vragenlijsten over professionele interesses, testen van bekwaamheden en motivatie alsook voor het nemen van een foto van uw gezicht en uw profiel voor een analyse aan de hand van onze methodologie ©.

  • Stap 3: overhandiging van de conclusies

We geven u tot slot ons advies over professionele heroriëntatie op basis van een gedetailleerd verslag op papier tijdens een gesprek van ongeveer een uur. Dit verslag, dat u mee naar huis mag nemen, omvat het profiel van uw vaardigheden en motivatie, ons advies inzake professionele heroriëntatie en indien noodzakelijk de opleidingen die wij aanbevelen.

Tarief

€ 680,00 incl. btw / geheroriënteerde persoon.

Wenst u advies inzake professionele omscholing ?