Schoolkeuze, hogere studiekeuze of beroepskeuze

Beoordeling van school, academische en professionele begeleiding – 680 €

  • Drie vragenlijsten die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst online moeten worden ingevuld: vragenlijst professionele interesses, sociaal-academische vragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst.
  • Een eerste ontmoeting in onze kantoren inclusief: een interview (ongeveer 30 minuten), een reeks bekwaamheids- en motivatietests (ongeveer 2u30) en het maken van foto’s van je gezicht door ons.
  • Voorbereiding van een gedetailleerd rapport met daarin (1) uw persoonlijke zelfkennisprofiel, (2) de professionele doelstelling en de aanbevolen beroepen, (3) de studies en / of middelen die moeten worden opgezet om uw doel te bereiken.
  • Een tweede gesprek van 1,5 uur in onze kantoren voor het indienen van uw rapport en het toelichten van uw begeleidingsadvies.
Ik wil graag een afspraak maken

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.