Schoolkeuze, hogere studiekeuze of beroepskeuze

  • Je bent klaar met een studiecyclus en je wil later een beroep uitoefenen dat goed bij je past?
  • Je weet niet welke optie te kiezen, welke studie te aan te vatten, welk beroep voor te bereiden?
  • Je weet reeds wat je later wil doen, maar je vraagt je af of het hier niet om een tijdelijke bevlieging gaat?
  • Bots je op moeilijkheden? Weet je niet hoe je ze moet oplossen of hoe je je moet heroriënteren?

We stellen je verschillende formules voor om je te helpen bij het maken van een doeltreffende keuze voor school, hogere studie of beroep.

Meer weten