Persoonlijke beoordeling van zelfkennis – 480 €

  • Twee vragenlijsten die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst online moeten worden ingevuld: sociaal-gezinsvragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst.
  • Een eerste ontmoeting in onze kantoren inclusief: een interview (ongeveer 30 minuten), een reeks bekwaamheids- en motivatietests (ongeveer 2u30) en het maken van foto’s van je gezicht door ons.
  • Opstellen van een gedetailleerd rapport inclusief uw persoonlijk zelfkennisprofiel; vergelijking tussen uw visie op uzelf en onze analyse.
  • Een tweede gesprek van 1,5 uur in onze kantoren voor het indienen van uw melding en de toelichting op uw persoonlijk profiel.
Ik wil graag een afspraak maken