“Γνῶθι σεαυτόν, οὕτω δὴ τὸν κόσμον τε καὶ θεοὺς γνώσῃ.”

“Ken uzelve en u zult het universum en de goden kennen.”

Deze spreuk van Socrates (die overgenomen werd door Thales van Milete) bevond zich op het fronton van de tempel van Delphi, daarmee is veel gezegd over het belang ervan.

Het is een spreuk die vaak geciteerd wordt, maar weinig mensen kennen het belang van de inhoud ervan. Zo kan de kennis van de goden en de buitenwereld dus gebeuren door een introspectie in ons binnenste!

Bij CEPHA zijn wij aanhangers van deze filosofie en zijn wij dus van in het begin op zoek gegaan naar de beste middelen om zichzelf te kennen. Hoe doen we dat?

Zou het niet het beste zijn terug te keren naar het meest originele en het meest eenvoudige, dat wat we allemaal ervaren hebben.

Hoe ontdekt een klein kind zijn identiteit? Door in de spiegel te kijken. Zo realiseert het zich beetje bij beetje dat hij het beeld is dat hij in de spiegel ziet. Hij zal alles in het werk stellen om betekenis te geven aan deze replica van zichzelf. Hij zal anderen, zijn ouders, zijn leraren, boeken, filosofie, wetenschappen… raadplegen.

Onder andere het verwonderen om alles te objectiveren wat men van zichzelf kan denken of wat de anderen over ons kunnen zeggen. Deze wetenschap bestudeert de meest onthullende en de meest authentieke getuige die er is: het GEZICHT en heet de morfo-semiologie. Deze staart de persoon niet aan maar zal deze in tegendeel beschouwen!

De eerste voorwaarde waaraan men wil voldoen wanneer men een auto op een correcte manier wil besturen, is deze goed kennen. Geldt hetzelfde dan niet voor onszelf wanneer we onze persoonlijke, studiegeoriënteerde, beroepsmatige… keuzes willen sturen?

Onze methode zal u helpen uw toekomst anders te ‘beschouwen’ door enkel beroep te doen op klassieke methodes.

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.