Is morfo-semiologie een wetenschap ?

Is morfo-semiologie een wetenschap ?

  • een (zogenaamd) exacte wetenschap? NEEN
  • Een experimentele? JA en NEEN, empirisch in elk geval
  • statistische? JA en NEEN
  • humane? JA
  • van het levende? JA
  • klinische? JA

“Ik bedenk geen grotere fouten dan deze die bestaan, in de naam van een psycho-mathematisch dogmatisme, om een ervaringsmodel te verwerpen onder het voorwendsel dat het aangetast is door een bepaalde onbuigzaamheidsgraad. Alles samen lijkt het me om ons aan het denken te zetten dat de systematische minachting waarin de opgerichte technieken zich sinds een eeuw bevinden, zo niet door de intuïtie, op zijn minst over een intimiteit beleefd tussen de man en zijn concrete milieu, dat deze onvoorzichtige grond van niet-ontvankelijkheid, in tegenstelling tot het traditionele in de kennis in vrij grote mate heeft bijgedragen tot deze ontmenselijking van de kennis en de mens zelf, waarvan wij vandaag de monsterachtige vruchten aanschouwen”

Gabriel Marcel