Ons vak is voornamelijk het ontdekken en waarderen van persoonlijke en professionele talenten.

Elk van ons heeft tal van vaardigheden die eigen zijn aan hem of haar. Sommige vaardigheden zijn aangeboren dankzij de intergenerationele overdracht van aanpassingsstrategieën die we nodig hebben om te kunnen overleven. Andere zijn verworven door opvoeding, opleiding en ervaringen uit het privé- en beroepsleven. Wat ons bij CEPHA® interesseert, is het ontdekken van al deze vaardigheden om toe te laten deze in het privé- en beroepsleven te benutten.

Bij CEPHA® zijn we van oordeel dat de aangeboren vaardigheden niet altijd voldoende naar boven komen door opvoeding of opleiding. Daarom letten we bij het profiel van bekwaamheden en motivaties in het bijzonder op aangeboren vaardigheden. Naast de ‘verworven persoonlijkheid’ gaan we op zoek naar de verborgen of nog niet duidelijke talenten en we plaatsen ze in de kijker.

We onderschatten echter het belang van deze verworvenheden niet, want als deze vaardigheden recenter zijn, vullen ze de aangeboren vaardigheden aan en zullen we ze eerder ‘bekwaamheden’ noemen. Vaardigheden – motivaties – bekwaamheden zijn de drie belangrijke elementen waarmee bij al onze opdrachten rekening gehouden dient te worden.

 

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.