Omschrijving

  • Je bent klaar met een studiecyclus en je wil later een beroep uitoefenen dat goed bij je past?
  • Je weet niet welke optie te kiezen, welke studie te aan te vatten, welk beroep voor te bereiden?
  • Je weet reeds wat je later wil doen, maar je vraagt je af of het hier niet om een tijdelijke bevlieging gaat?
  • Bots je op moeilijkheden? Weet je niet hoe je ze moet oplossen of hoe je je moet heroriënteren?

We overhandigen je een gedetailleerd verslag tijdens een gesprek van ongeveer een uur waarmee je een doeltreffende keuze kan maken op het vlak van school-, hogere studies en beroepsoriëntatie.

Procedure

  • Stap 1: vragenlijst naar sociaal leven en schoolcarrière

Nadat je jouw online aanvraag hebt ingediend, zal een CEPHA®-consultant contact met je opnemen via e-mail om je uit te nodigen een online socio-familiale vragenlijst in te vullen via ons elektronisch platform (geschatte tijd ongeveer 1 uur). Deze erg uitgebreide vragenlijst heeft als doel een maximum aan informatie over jezelf, je familie en je parcours op school, de hogere studies en in het beroepsleven te verzamelen.

  • Stap 2: screening

Je komt vervolgens naar onze kantoren voor een bezoek dat ongeveer drie uur duurt voor een screening met inbegrip van vragenlijsten over professionele interesses, testen van bekwaamheden en motivatie alsook voor het nemen van een foto van je gezicht en je profiel voor een analyse aan de hand van onze methodologie ©.

  • Stap 3: overhandiging van de conclusies

We geven tot slot ons advies inzake oriëntatie aan jou – en bij voorkeur ook aan je ouders –  op basis van een gedetailleerd verslag op papier tijdens een oriëntatiegesprek van ongeveer een uur. Dit verslag, dat je mee naar huis mag nemen, omvat het profiel van jouw vaardigheden en motivatie, ons advies inzake schoolse, hogere studies of professionele heroriëntatie en indien noodzakelijk de opleidingen die wij aanbevelen.

Tarief

€ 680,00 incl. btw / georiënteerd persoon.