Persoonlijke beoordeling van zelfkennis – 480 €

 • Twee vragenlijsten die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst online moeten worden ingevuld: sociaal-gezinsvragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een eerste ontmoeting in onze kantoren inclusief: een interview (ongeveer 30 minuten), een reeks bekwaamheids- en motivatietests (ongeveer 2u30) en het maken van foto’s van je gezicht door ons.
 • Opstellen van een gedetailleerd rapport inclusief uw persoonlijk zelfkennisprofiel; vergelijking tussen uw visie op uzelf en onze analyse.
 • Een tweede gesprek van 1,5 uur in onze kantoren voor het indienen van uw melding en de toelichting op uw persoonlijk profiel.
Ik wil graag een afspraak maken

Omscholing begeleiding – 680 €

 • Drie vragenlijsten die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst online moeten worden ingevuld: vragenlijst over het professionele belang, de sociaal-professionele vragenlijst en de persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een eerste ontmoeting in onze kantoren inclusief: een interview (ongeveer 30 minuten), een reeks bekwaamheids- en motivatietests (ongeveer 2u30) en het maken van foto’s van je gezicht door ons.
 • Ontwikkeling van een gedetailleerd rapport met uw (1) persoonlijke zelfkennisprofiel, (2) de professionele doelstelling en de aanbevolen beroepen, (3) de opleiding en / of middelen die moeten worden ingezet om uw nieuwe doelstelling te bereiken.
 • Een tweede gesprek van 1,5 uur in onze kantoren voor het indienen van uw rapportage en de toelichting op uw reconversieadvies.
Ik wil graag een afspraak maken

Beoordeling van school, academische en professionele begeleiding – 680 €

 • Drie vragenlijsten die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst online moeten worden ingevuld: vragenlijst professionele interesses, sociaal-academische vragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een eerste ontmoeting in onze kantoren inclusief: een interview (ongeveer 30 minuten), een reeks bekwaamheids- en motivatietests (ongeveer 2u30) en het maken van foto’s van je gezicht door ons.
 • Voorbereiding van een gedetailleerd rapport met daarin (1) uw persoonlijke zelfkennisprofiel, (2) de professionele doelstelling en de aanbevolen beroepen, (3) de studies en / of middelen die moeten worden opgezet om uw doel te bereiken.
 • Een tweede gesprek van 1,5 uur in onze kantoren voor het indienen van uw rapport en het toelichten van uw begeleidingsadvies.
Ik wil graag een afspraak maken

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.

Contacteer ons

Cepha®… Het Hoofd ?

We hebben ons centrum de naam CEPHA® gegeven naar analogie met de Griekse etymologie KEPHALE, het hoofd.

Het hoofd is inderdaad de plek van ons lichaam dat de rijkdom bezit die het meest kenmerkend is voor de Mens: de hersenen en de kern van het neuro-endocrine systeem.

We denken dat de vorm en de osteo-musculaire structuur van ons hoofd een erg interessant onderzoeksveld kan zijn om de werking van de hersenen beter te begrijpen en we hebben dit concept ontwikkeld en uitgeoefend onder de naam psycho-morphologie©.

Ons logo bestaat hoofdzakelijk uit twee hoofden bekeken in profiel ‘die elkaar gebruiken’ om een betere wederzijdse kennis te verwerven. Voor ons schuilt de dynamiek van de mens in het profiel van het gezicht. Het doet denken aan de Mens in beweging, in een elan naar de toekomst, in een zoektocht naar meer progressie, in een stap naar…, hier naar de Andere en dus naar zichzelf, binnen de ontdekking die respect heeft voor verschillen.

 Meer lezen

Vragen over de methodologie

 

Persoonlijk profiel

“Ken uzelve en u zult het universum en de goden kennen!” Socrates

Om gelukkig te zijn, dienen we levenskeuzes te maken die bij ons passen. Daarom is het belangrijk over een goede zelfkennis te beschikken. Slechts weinig mensen kennen zichzelf goed. Velen hebben zich opgesloten in een beeld van zichzelf dat hen toegekend werd. Sommigen belemmeren hun ontwikkeling omdat ze aanvaard hebben zich het etiket dat hen toegekend werd te laten opkleven.

CEPHA ® heeft een methodologie op punt gesteld die het mogelijk maakt mensen te duidelijk te maken wie ze in het diepst van hun wezen zijn. Het woord ‘persoonlijkheid’ (‘sociaal masker’ – ‘persona’ is de Latijnse vertaling van het Oudgriekse woord ‘hypocritos’) volstaat niet meer om het resultaat van onze analyse te definiëren.

Meer weten